Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา


ยังไม่มีการเพิ่มข้อมูลค่ะ
โรงพยาบาลบางเลน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
เมื่อ : 17/07/2558 13:20:23 อ่าน : 1039

โรงพยาบาลบางเลน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 โดยมี นายแพทย์วุฒิพงษ์ จันทร์โท เป็นวิทยากรในการอบรม โดยโครงการดังกล่าวเปิดอบรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางเลน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5 แห่งได้แก่ ตำบลบางเลน ตำบลบางปลา ตำบลบางไทรป่า ตำบลนิลเพชร และตำบลไทรงามเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยได้อย่างมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 Fax 034-302541
free counters