Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลบางเลน โทร. 034-391129 Fax 034-302541
 
พิธีเปิด "ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน" โรงพยาบาลบางเลน..
8/05/2561 11:40:02
วันนี้ (8 พ.ค. 61) โรงพยาบาลบางเลน นำโดย ดร.นพ.จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์ ผอ.รพ.บางเลน เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน” (Wellness Center) โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.บางเลน ร่วมพิธีเปิ..
 
โรงพยาบาลบางเลน สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์..
23/04/2561 09:02:40
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 25661 โรงพยาบาลบางเลนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 โดยมี ดร.นพ.จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์ ผอ.รพ.บางเลน และ นพ..
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (6 ก.ค.61)
คู่มือ DPAC
ฟรี! ฟรี! ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการพลังงาน”
4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน
คู่มือจัดการข้อร้องเรียน
รายงานข้อร้องเรียนไตรมาส 1
แผนป้องกันและปราบปราบการทุจริตของหน่วยงาน
กลุ่มบางเลนใสสะอาด
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบางเลน เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 

นายแพทย์จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเลน
ทันกระแสสุขภาพ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
บทความสุขภาพ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เกร็ดความรู้สุขภาพ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เคล็ดลับคนดังสุขภาพดี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
18 ก.ค. 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
18 ก.ค. 61 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ (เงินบำรุง)
10 ก.ค. 61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเทพื้นถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำภายในโรงพยาบาลบางเลน จำนวน 1 งาน
10 ก.ค. 61 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
21 มิ.ย. 61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
   
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 Fax 034-302541
free counters