Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา


ยังไม่มีการเพิ่มข้อมูลค่ะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลบางเลน โทร. 034-391129 Fax 034-302541
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล อาคารพักแพทย์ บ้านพักราชการ
แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 14 รายการ
วันหยุดประจำเดือน มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ (รับสมัครงาน) 1 พ.ค. 62
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง วัสดุสำนักงาน งานบ้านฯ
แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา
กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน
มาตรการป้องกันการรับสินบน
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (6 ก.ค.61)
 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


ยังไม่มีการเพิ่มข้อมูลค่ะ


ยังไม่มีการเพิ่มข้อมูลค่ะ
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 13 รายการ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 14 รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานตีเส้นจราจร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้างเสาธง สูง 19 เมตร และรับปรุงที่เสียบเสาธงรั้ว และติดตั้งโคมไฟหัวเสา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
   
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 Fax 034-302541
free counters