Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลบางเลน โทร. 034-391129 Fax 034-302541
 
พิธีเปิด "ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน" โรงพยาบาลบางเลน..
8/05/2561 11:40:02
วันนี้ (8 พ.ค. 61) โรงพยาบาลบางเลน นำโดย ดร.นพ.จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์ ผอ.รพ.บางเลน เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน” (Wellness Center) โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.บางเลน ร่วมพิธีเปิ..
 
โรงพยาบาลบางเลน สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์..
23/04/2561 09:02:40
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 25661 โรงพยาบาลบางเลนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 โดยมี ดร.นพ.จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์ ผอ.รพ.บางเลน และ นพ..
ฟรี! ฟรี! ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการพลังงาน”
โรงพยาบาลบางเลนมีความประสงค์จะรับสมัครงานจำนวนหลายอัตรา (8 มิ.ย. 61)
4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน
คู่มือจัดการข้อร้องเรียน
รายงานข้อร้องเรียนไตรมาส 1
แผนป้องกันและปราบปราบการทุจริตของหน่วยงาน
กลุ่มบางเลนใสสะอาด
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบางเลน เดือนกุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลบางเลน เปิดรับตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) (8 ก.พ. 61)
 

นายแพทย์จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเลน
ทันกระแสสุขภาพ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
บทความสุขภาพ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เกร็ดความรู้สุขภาพ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เคล็ดลับคนดังสุขภาพดี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
14 มิ.ย. 61 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเทพื้นถนน คสล
14 มิ.ย. 61 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างปรับปรุงห้องคลินิกแพทย์แผนไทย.pdf
14 มิ.ย. 61 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์
14 มิ.ย. 61 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
31 พ.ค. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
   
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 Fax 034-302541
free counters