Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา


ยังไม่มีการเพิ่มข้อมูลค่ะ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลบางเลน โทร. 034-391129 Fax 034-302541
 
โรงพยาบาลบางเลน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10..
30/07/2561 18:44:42
วันเสาร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลบางเลน นำโดย ดร.นพ.จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์ ผอ.รพ.บางเลน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รพ.บางเลน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 ..
 
พิธีเปิด "ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน" โรงพยาบาลบางเลน..
8/05/2561 11:40:02
วันนี้ (8 พ.ค. 61) โรงพยาบาลบางเลน นำโดย ดร.นพ.จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์ ผอ.รพ.บางเลน เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน” (Wellness Center) โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ.บางเลน ร่วมพิธีเปิ..
 
โรงพยาบาลบางเลน สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์..
23/04/2561 09:02:40
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 25661 โรงพยาบาลบางเลนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 โดยมี ดร.นพ.จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์ ผอ.รพ.บางเลน และ นพ..
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (6 ก.ค.61)
คู่มือ DPAC
ฟรี! ฟรี! ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการพลังงาน”
4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน
คู่มือจัดการข้อร้องเรียน
รายงานข้อร้องเรียนไตรมาส 1
แผนป้องกันและปราบปราบการทุจริตของหน่วยงาน
กลุ่มบางเลนใสสะอาด
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบางเลน เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 


ทันกระแสสุขภาพ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
บทความสุขภาพ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เกร็ดความรู้สุขภาพ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เคล็ดลับคนดังสุขภาพดี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ยังไม่มีการเพิ่มข้อมูลค่ะ
11 ต.ค. 61 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
14 ก.ย. 61 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด รพ.บางเลน
11 ก.ย. 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องและอาคารสำหรับให้บริการ จำนวน 1 งาน
7 ก.ย. 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง แฟ้ม Family
7 ก.ย. 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน
   
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 Fax 034-302541
free counters