Slide Banner


ยังไม่มีการเพิ่มข้อมูลค่ะ
14 มิ.ย. 61 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเทพื้นถนน คสล
14 มิ.ย. 61 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างปรับปรุงห้องคลินิกแพทย์แผนไทย.pdf
14 มิ.ย. 61 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์
14 มิ.ย. 61 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
31 พ.ค. 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
28 พ.ค. 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
25 เม.ย. 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
25 เม.ย. 61 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
3 เม.ย. 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
28 มี.ค. 61 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
27 มี.ค. 61รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
22มี.ค.61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลบางเลน จำนวน 1 งาน
21 มี.ค. 61 ประกาศจังหวัดนครปฐมเรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ
12 มี.ค. 61 ประกาศจังหวัดประกวดราคาซื้อ(e-bidding)ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
9 มี.ค. 61 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและประตูทางเข้า - ออก หน้าโรงพยาบาลบางเลน
8 มี.ค. 61 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
8 มี.ค. 61 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
8 มี.ค. 61 รายงานผลคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง(ตรวจแรงงานต่างด้าว)
28 ก.พ. 61 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายกา
24 ก.พ. 61 ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและประตูทางเข้า – ออกหน้าโรงพยาบาลบางเลน
13 ก.พ. 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว (ประจำเตียงและเสื้อผ้าผู้ป่วย)
8 ก.พ. 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
2 ก.พ. 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ
2 ก.พ. 61 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
29 ม.ค. 61 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
24 ม.ค. 61 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
4 ม.ค. 61 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ
26 ธ.ค. 60 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
31 ต.ค. 60 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
6 พ.ย. 60 แก้ไขแผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปรับปรุง)
11 ต.ค. 60 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปี 2561
29 ก.ย. 60 แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาโรงพยาบาลบางเลน 2561
22 ส.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำหรับให้บริการและห้องประชุม จำนวน 1 งาน
21 ส.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานรื้อย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 KVA พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า
16 ส.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาดเมทัลชีท จำนวน 1 งาน
10 ส.ค. 60 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
8 ส.ค. 60 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์และวงเงินงบประมาณ
07 ส.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
31 ก.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ติดตั้งวางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 16 กล้อง 1 ระบบ
25 ก.ค. 60 คุณลักษณะเฉพาะทรายอะเบสและราคากลาง
19 ก.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางอุปกรณ์เสริมเพื่อระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ
14 ก.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์
23 มิ.ย. 60 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 5 รายการ ครั้งที่ 2
23 มิ.ย. 60 ตารางแสดงวงเงิน ราคากลางหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA จำนวน 2 เครื่อง
25 พ.ค. 60 รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุการแพทย์ 5 รายการ
23 พ.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
18 พ.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินและราคากลางครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 5 รายการ
4 พ.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง วัสดุงานบ้านงานครัว (ประจำเตียงและเสื้อผ้าผู้ป่วย) จำนวน 18 รายการ
19 เม.ย. 60 ตารางแสดงวงเงิน และประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมฯ 8 รายการ
แผนจัดซื้อยาประจำปี โรงพยาบาลบางเลน
 
หน้าที่ : 1 2 3
 
 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 Fax 034-302541
free counters