Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลบางเลน ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อ : 20/10/2560 08:38:04 อ่าน : 161

          19 ต.ค.60 โรงพยาบาลบางเลน ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอบางเลน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอบางเลน ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง รัชกาลที่ 9) ณ วัดชุมนุนศรัทธา (วัดเก่า) ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 

นายแพทย์จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเลน
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 Fax 034-302541
free counters