Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลบางเลน เปิดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
เมื่อ : 25/08/2560 13:58:32 อ่าน : 216

          25 ส.ค. 2560 โรงพยาบาลบางเลน ดร.นพ.จิรโรจน์  ธีระเดชธนะพงศ์ ผอ.รพ.บางเลน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ในการทำงาน โดยมีนายสาธิต นฤภัย ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรให้การอบรม โดยในการอบรมครั้งนี้มีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.บางเลน และเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 4 ตึกอำนวยการและอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบางเลน 

นายแพทย์จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเลน
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 Fax 034-302541
free counters