Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลบางเลน ออกหน่วยเคลื่อนที่ วัดนิลเพชร ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม
เมื่อ : 20/04/2560 11:17:08 อ่าน : 286

          วันนี้ (20 เม.ย. 2560) โรงพยาบาลบางเลน นำโดย นายแพทย์จิรโรจน์  ธีระเดชธนะพงศ์  ผอ. รพ.บางเลน นำคณะทีมแพทย์  พยาบาล จนท.รพ.บางเลน  จนท.รพสต. และ อสม. ต.นิลเพชร ออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ วัดนิลเพชร  ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม  โดยออกให้บริการ ตรวจรักษา โดยแพทย์ รับยา ตรวจสุขภาพ ความดัน รับยา ทันตกรรม การตรวจมวลกระดูก การให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพความอ้วน อ้วนลงพุง การดูแลสุขภาพด้านการออกกำลังกาย โดยนักเวชศาสตร์การกีฬา และการให้คำปรึกษาดูแลสุขภาพ ด้านข้อ เข่า การปวดกล้ามเนื้อ กระดูก ด้วยนักกายภาพบำบัด โดยมีประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มาร่วมตรวจสุขภาพ กับทีมแพทย์เคลื่อนที่กันเป็นจำนวนมาก 

นายแพทย์จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเลน
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 Fax 034-302541
free counters