Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา


ยังไม่มีการเพิ่มข้อมูลค่ะ
21 ส.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานรื้อย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 KVA พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า
เมื่อ : 21/08/2560 15:29:12 อ่าน : 440

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานรื้อย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 KVA พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า Click 

นพ.กมลลักษณ์ จินดาไตรรัตน์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 Fax 034-302541
free counters