Slide Banner
ผังผู้บริหารงานโรงพยาบาล
กลุ่มงานการจัดการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ
กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานรังสีวิทยา
โรงพยาบาลบางเลน เปิดโครงการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย
เมื่อ : 29/03/2560 16:10:21 อ่าน : 231

          วันนี้ (29 มี.ค. 60) โรงพยาบาลบางเลน นำโดย นายแพทย์จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์ ผอ.รพ.บางเลน พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ได้เปิดโครงการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยภายในโรงพยาบาล โดยมี นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอบางเลน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด เพื่อให้ประชาชนได้หาซื้อสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้ทุกวัน ซึ่งทางโรงพยาบาลบางเลนได้จัดสถานที่ให้ขายได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และโรงพยาบาลบางเลนก็จัดซื้อข้าวสาร ผัก ผลไม้เหล่านี้มาใช้ในโรงครัวเพื่อปรุงอาหารให้คนไข้และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ทานทุกๆวันอย่างปลอดภัยด้วย 

นายแพทย์จิรโรจน์ ธีระเดชธนะพงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางเลน
โรงพยาบาลบางเลน เลขที่ 80 ม.6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทร. 034-391129 Fax 034-302541
free counters